U logopedy czyli zadbaj o prawidłową mowę dziecka

Na wszechstronny progres dziecka wpływa głównie mowa. Jest niezbędnym narzędziem, który pozwala dziecku określać świat, który go otacza. Dziecko na początkowym etapie rozwoju jest niczym zdobywca obcych lądów, a język pozwala mu na własne określenia materii i ludzi, jak owi podróżnicy na mapach. Język dziecku pozwala budować własną tożsamość, określa go w stosunku „on”, a ” pozostałość świata”, a co istotne – dzięki mowie może określić swój zakres potrzeb, prywatnych sądów i odczuć. Już u dziecka w siódmym rok życia powinna pojawić się prawidłowa wymowa, swobodna i wyraźna wyrazistość wszystkich tonów.

Jednak w polskim społeczeństwie, gdzie nie przykłada się wielkiej wartości do właściwej wymowy, dzieci przerażająco łatwy sposób łapią wszelkie podłe nawyki dorosłych. Tak samo jak oni, nie wysławiają się poprawnie według kanonów języka polskiego, lecz tego od dzieci, wieku nauczania podstawowego nie wymagajmy, jednakże wymagajmy od dzieci prawidłowej wokalizacji głosek i rozkładania akcentu.logopeda warszawa

Żeby właściwie przeciwdziałać zakłóceniom mowy należy mieć wiedzę o etapach wzrostu dziecka, a szczególnie powinno się rozumieć, że dziecko do siódmego roku życia rozwija swój aparat mowy. Logopedzi uwrażliwiają dojrzałych opiekunów na faktory warunkujące poprawny i zaburzony rozwój słuchu i mowy. Często rodzice pomijają usterkę wokalizacji u swojego dziecka, tłumacząc ją tym, że każdy tak wysławiał się i z wiekiem pewnie zniknie. Nic mylnego, można to zakwalifikować do podstawowego błędu jaki rodzice często popełniają.
Kiedy należy ocenić, że dziecko ma wadę wymowy?
Każdy logopeda odpowie na to pytania zaczynając od akapitu – Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie. Elementarną strategią jaką sobie dziecko obiera do konstrukcji własnego języka – jest powtórzenie, wchłania sobie każdy ton jaki usłyszy w swoim sąsiedztwie. Rozwój mowy jest wydzielony na kilka etapów:

– od narodziny – 1 roku życia
– okres melodii-od 1 – 2 roku życia
– czas wyrazu-od 2 – 3 roku życia
– okres zdania-od 3 – 7 roku życia
– czas właściwej mowy dziecięcej.

W czasie konstrukcji mowy dziecka pojawia się wiele kłopotów, z którymi każdy miał do czynienia. Są to niedogodności generyczne u dziecka:

-Seplenienie czyli nieścisła wymowa głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź.
-Reranie czyli nieprawidłowa realizacja głoski r. Głoska ta może być wymawiana jako l, j albo po prostu zaniechana.
-Bezdźwięczność polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, np. woda-fota, noga-noka, żaba-szapa, dzieci-cieci.
-Jąkanie jest bardzo często występuje.

Zaburzenia niedogodności wokalizacji często są powodem ślamazarnej adaptacji dziecka w nowym otoczeniu jak przedszkole czy szkoła podstawowa. Do tego może hamować linijny postęp w szkole i nie daje szans na wyborne wyniki. Dzieci z ułomnością wymowy uzyskują gorsze wyniki aniżeli ich potencjał, który by na to wskazywał.

Rola rodziny w rozwoju mowy dziecka ma podstawowe znaczenie, to oni są pierwszymi nauczycielami, to od nich czerpie wzorce. Jednakże rodzice często nie wychwytują wad wymowy u swojego dziecka, wydaje się im, że mówi poprawnie, a w rzeczywistości są tak osłuchani, że nie słyszą zniekształceń, które pojawiają się u dziecka. Dla tego na wczesnym etapie rozwoju mowy dziecka są wskazane profilaktyczne wizyty u logopedy. Tak droga jest właściwa, logopeda warszawa ma monitoring, który zezwoli na uchwycenie ułomności na wczesnym etapie rozwoju i ich wyeliminowania zawczasu bez bolesnych konsekwencji jako nastolatek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *