Jak powstaje guma?

Guma jest każdemu dobrze znana, ponieważ ma duże zastosowanie w współczesnym świecie. Jest to lepkie i elastyczne ciało stałe sporządzane z tzw. mleczka kauczukowego popularnie nazywanego jako lateks. Lateks jednakże ma odmienne cechy aniżeli takie mleczko o czym należy pamiętać. Mimo, że lateks znajduje się prawie we każdych częściach drzewa jak kora, szypułka, korzenie, gałęzie, liście czy owoce u setek roślin i krzaków to wiele zostanie wydobyta i znaleziona w wewnętrznej frakcji kory drzew z drzewa kauczukowego. Z mniejszych roślin wydobycie kauczuku najzwyczajniej w życiu nie byłoby profitowe. Obrazuje to z pewnością widok podarowanej osoby, która musiałaby z tak malutkich roślin jakąś drobną strzykawką wydobywać mleczko. Z pewnością taka praca musiałaby dużo wynagradzana. Czyli już wiemy, że guma pochodzi z drzewa. Ciekawostką jest to, że guma istnieje od lat prehistorycznych. Świadczyć o tym zdołają odmienne skamieniałości zielenin, które sporządzały gumy. kauczuki Też rdzenni mieszkańcy południowo-wschodniej Azji używali gumy preparowanej z soku krzaków kauczukowych do produkcji wodoodpornych koszy i słojów. Nawet Kolumb w swojej drugiej podróży do Nieznanego Świata widział jak mieszkańcy grają kulkami właśnie zrobionymi z gumowego drzewa. Lateks tworzy się z drobnych drobinek cieczy, towarów stałych albo półpłynnych, który pojawił się w postaci wodnego roztworu, oczywiście nie do picia! Roztwór ten składa się tylko z około 1/3 gumy. Drugie 2/3 to nic innego jak zwykła woda. Kiedy drobiny lateksu scalają się to powstaje z tego kula z gumy. Warsztaty robiące gumy, kauczuki itp znajdują się w klimacie ciepłym i mokrym. Właśnie z tego powodu obszar około 700 kilometrów po obu witrynach równika jest znany jako „pas gumy”. Guma dzisiaj jest jednym z najwięcej potrzebnych surowców koniecznych do życia nowoczesnego człowieka. Gdybyśmy rezygnowali z tego surowca widocznie łączność miejska stanęłaby w miejscu, a wielu osobom trzeba by było zarekwirować jedne z najwięcej koniecznych rzeczy, w tym też okrycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *