Co to za słabość zespół aspergera ?

Dolegliwość jaką określamy zespołem Aspergera (ang. Asperger’s Syndrome – AS) jest zmienie definiowany przez fachowców. Jedna z teorii rozpatruje go jako ZABURZENIE ROZWOJU MIESZCZĄCE SIĘ W SPEKTRUM AUTYZMU, inna – jako Odrębny STYL Kognitywny. Z kolei klasyfikacje DSM-IV jak również ICD-10 wkładają AS do grupy kompletnych zaburzeń rozwojowych. Badania oficjalne przekazują, że zespół Aspergera rzeszów dotyczy jedną na dwieście osób, jednak wielu medyków sądzi, że raczej powinno się mówić o jednej na sto. Reprezentatywne symptomy AS to Kalectwo KOMUNIKACJI SŁOWNEJ I POZASŁOWNEJ, Niechęć WOBEC Przemian, Przeszkody W INTERAKCJACH Towarzyskich CZY Charakterystyczne ZAINTERESOWANIA Przybierające Odmianę OBSESJI (np. medycyna, technika, matematyka). Co zmusza do przemyślen, ZESPÓŁ ASPERGERA WYSTĘPUJE NIEMAL WYŁĄCZNIE U MĘŻCZYZN, kobiety z AS są rzadkością.

Dr Tony Attwood, ekspert z Australii od Aspergera, sądzi, że jednostka z AS ma różny zbiór priorytetów aniżeli większa część ludzi, a zaspokojenie potrzeb społecznych czy uczuciowych innych jest raczej daleko na tej ewidencji. ASPERGEROWCY NIE Potrafią Śledzić EMOCJI, zespół aspergera rzeszów Niedostatek JEST U NICH Komunikacji MIĘDZY UCZUCIAMI I PRZEŻYCIAMI, A Mózgiem Sterującym Afektowany KONTEKST. Osobowość z Aspergerem nie potrafi także przetłumaczyć zachowania czy emocji innych – nie rozpoznaje pozawerbalnych sugestii, nie umie przemieszczać się w ustalonych kontekstach. W połączeniu z tym ludzie z AS mogą posiadać przeszkody w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, a bardziej niż do innych osób przywiązują się do czynności uważanych rytualnie. Jednostki z syndromem Aspergera ogólnie nie wykazują empatii w relacjach z innymi, są egocentryczne. Interesują się często ścisłą sferą, którą traktują niezwyczajnie obsesyjnie, często wydatkiem innych domen, co jest w szczególności dostrzegalne w wieku szkolnym. Mają tendencję do sortowania otoczenia, szanują strukturę, nie cenią metamorfoz. Cechując się często bardzo wielką przenikliwością i ponadprzeciętnymi zdolnościami, jak np. niezwykłą pamięcią do dat, faktów, cyfr czy postaci. Osoby z zespołem Aspergera zdołają zrobić karierę jako inżynierowie, naukowcy czy analitycy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *