Tag Archives: autyzm zespół aspergera

Co to za słabość zespół aspergera ?

Dolegliwość jaką określamy zespołem Aspergera (ang. Asperger’s Syndrome – AS) jest zmienie definiowany przez fachowców. Jedna z teorii rozpatruje go jako ZABURZENIE ROZWOJU MIESZCZĄCE SIĘ W SPEKTRUM AUTYZMU, inna – jako Odrębny STYL Kognitywny. Z kolei klasyfikacje DSM-IV jak również ICD-10 wkładają AS do grupy kompletnych zaburzeń rozwojowych. Badania oficjalne przekazują, że zespół Aspergera rzeszów dotyczy jedną na dwieście osób, Dalej