Tag Archives: Bieszczady

Turystyka w Bieszczadach

Przez Bieszczady prowadzi droga zwana małą obwodnicą bieszczadzką, o długości ponad 90 km. Wiedzie ona malowniczymi dolinami rzek i potoków w sąsiedztwie Zalewu Solińskiego przez Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. Za początek obwodnicy należy przyjąć „miasteczko marzeń” Lesko. Wyjeżdżając z Leska kierujemy się na południe wzdłuż rzeki San i dojeżdżamy do miejscowości Hoczew. W miejscowości tej skręcamy w lewo na Czarną. Dalej