Tag Archives: pr

Użycie technik Public Relations

W interesie istotne są nasze kontakty z różnymi przedsiębiorstwami, współpracownikami czy też z opinią publiczną. Zasadnicze jest by podtrzymywać właściwe więzi z klientami, i różnymi zainteresowanymi stronami. Dobre relacje z otoczeniem wspomagają funkcjonowanie kompanii, instytucji czy też jednostki fizycznej. Dlatego dziś tak wybitny jest Public Relations.

pr rzeszówZapewne Dalej

Co ma wpływ na wizerunek firmy?

Co to jest PR? Rzeczywiście z języka angielskiego oznacza to kontakty z otoczeniem.
Zasadniczą cechą PR jest jej interdyscyplinarność czyli że czerpie z wielu branż wiedzy.
Dzięki temu że pr rzeszów obejmuje wiele dziedzin marketing, psychologia, socjologia
niemożliwe jest podanie jednej spójnej definicji.
Pewna grupa ekspertów definiuje PR za zarządanie tak danymi o kompanii aby wytworzyć i utrzymac obustronne korzystne Dalej