Tag Archives: unia europejska

Gdzie można zdobyć dofinansowanie

W ostatnim okresie parę krajów rozwijających, przy wsparciu grupy darczyńców, rozpoczęły poważnie rozpatrywać małej emisji strategię rozwoju(LEDS – Low Emissions Development Strategies). Projekt umożliwia przechodzenie do ekonomii nisko emisyjnej jako wydajny mechanizm przeciwdziałaniom transformacjom klimatycznym. Projekt Globalne Partnerstwo został pobudzony na początku 2011 roku i w jego struktury wchodzi 30 instytucji rządowych i międzynarodowych. Głównie Dalej